Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Nie handluje się przyrodą

© Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W centrum Kielc pojawił się billboard nawiązujący do planów usunięcia szczytu Łyśca ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego, który jest kontynuacją akcji „Szczyt Chciwości”. Autorami kampanii jest Stowarzyszenie MOST oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, którzy zwracają uwagę społeczeństwa na niedopuszczalną praktykę, jaką jest zmniejszenie granic parku narodowego wbrew obowiązującemu prawu. Zmniejszeniu granic parku w szczytowej części Łyśca sprzeciwiają się nie tylko organizacje, ale także Rada Naukowa parku, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk oraz Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Petycję do ministerstwa w tej sprawie podpisało niemal 37,5 tysiąca osób. W haśle „Nie handluje się odpustami i przyrodą” inicjatorzy akcji odwołują się do wypowiedzi superiora mieszczącego się na Łyścu zakonu oblatów, Mariana Puchały, który potwierdził, że zakon chce stać się właścicielem omawianego obszaru, uruchomić na Łyścu hotel i prowadzić działalność o charakterze pielgrzymkowym na dużą skalę. Również w protokole Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się informacja, że projekt rozporządzenia wyłączającego Łysiec z granic parku, został opracowany na wniosek zakonu oblatów.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama