Kalendarium

17-18.09.2020 · Retail Summit, Warszawa

18-20.11.2020 · Fast Textile, Nadarzyn

24-26.11.2020 · InPrint, Milan

12-15.01.2021 · Heimtextil, Frankfurt

10-12.02.2021 · RemaDays, Nadarzyn

Wymiary przestrzeni

Data publikacji: Grudzień 2011

W dniach 15-18 listopada w Poznaniu miała miejsce konferencja i warsztaty Design w przestrzeni publicznej. Organizatorem tego współfinansowanego ze środków UE wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wydział Architektury i Wzornictwa poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Patronat medialny nad tym, dedykowanym głównie dla architektów, designerów, menedżerów, technologów i pracowników agencji reklamach wydarzeniem objął magazyn VISUAL COMMUNICATION.

 

Trzy dni warsztatów z dziedziny redefinicji małej architektury miejskiej, badania potrzeb użytkowników przestrzeni publicznej oraz kobiecych aspektów miejskiego designu zostały zwieńczone jednodniową konferencją, podczas której głos zabrali eksperci polscy i zagraniczni eksperci z branży design i projektowania. Wśród prelegentów należy wymienić m.in. prof. Uwe Reinchardta, prof. Janinę Kopiesz-Unger, prof. Wojciecha Horę, prof. Katarzynę Laskowską, prof. Jerzego Porębskiego oraz – wygłaszającego prelekcję „Miasto w mieście – projektowanie małej architektury w wielkich miastach” – prof. Andrzeja Wielgosza, z którym udało się nam przeprowadzić krótki wywiad. Pierwsza edycja konferencji przyciągnęła ponad 200 uczestników, co można poczytywać za duży sukces. Jednak o podsumowanie tego wydarzenia oraz prognozy na przyszłość zapytaliśmy współorganizatora konferencji, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prof. zw. Bogumiłę Jung.


prof. zw. Bogumiła Jung, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa UA w Poznaniu

 

VC: Skąd narodził się pomysł zorganizowania konferencji?

 

BJ: Dynamika współcześnie zachodzących zmian zarówno społecznych, jak i kulturowych wywołuje potrzebę nowego spojrzenia na dotychczas stosowane rozwiązania w przestrzeni publicznej. Dlatego niezwykle ważne jest dzisiaj wskazanie społecznego kontekstu i nowych funkcji przestrzeni publicznej, zagrożonej degradacją, wynikającą m.in. z niewłaściwego rozumienia własności prywatnej, a także zwiększenie świadomości producentów i sektora prywatnego w zakresie podejmowania różnych działań wspierających, likwidowanie barier architektonicznych i przeciwdziałanie z tego tytułu wykluczeniom.

 

VC: Jak oceniają Państwo konferencję?

 

BJ: Dzięki konferencji udało się zainicjować dyskusję na temat konieczności nowego definiowania wartości przestrzeni publicznej. Wybitni europejscy specjaliści zaprezentowali nowe trendy w kształtowaniu przestrzeni publicznej i ich konteksty kulturowe. Uczestnicy dowiedzieli się jak planować systemy informacyjne w miastach, jak kreować przestrzeń, by była „dostępna” i przyjazna dla wszystkich. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, wśród nich znaleźli się architekci i designerzy, managerowie firm zajmujących się działalnością w zakresie architektury, projektowania budowlanego i urbanistycznego, osoby odpowiedzialne za kształt przestrzeni publicznej w miastach i gminach w Wielkopolsce, a także osoby bezpośrednio zainteresowane poprawą jakości przestrzeni publicznej.

 

VC: Czy możemy spodziewać się za rok kolejnej edycji?

 

BJ: Design w przestrzeni publicznej to pierwsza edycja przedsięwzięcia zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia będą podejmowane w latach przyszłych. Przestrzeń publiczna jest przecież elementem budowania wizerunku miasta, a jej „dostępność” jest w końcu wyzwaniem dotyczącym zarówno współczesności, jak i przyszłości.

 

Prof. zw. UAP Andrzej Wielgosz, Pracownia interpretacji przestrzeni UA w Poznaniu

 

VC: Na czym polega dzisiaj projektowanie przestrzeni publicznych?

 

AW: Projektowanie przestrzeni publicznej, tak jak projektowanie każdej innej przestrzeni jest formą wypowiedzi o szczególnym znaczeniu w mieście. Projektowanie to szczególny sposób organizacji podziału tej przestrzeni.

 

VC: Czym jest przestrzeń publiczna w mieście?

 

AW: To podstawowa płaszczyzna komunikacji społecznej. Wartościowe, znaczące przestrzenie publiczne to takie, których wartość nie wyczerpuje się w ich użyteczności. Takie przestrzenie to metafory miasta – identyfikują miasto i są powodem refleksji filozoficznej. To pytanie w prowokuje inne pytanie – czy jest możliwe miasto bez przestrzeni publicznej? Miasto bez „miasta”? W jakimś sensie można sobie wyobrazić takie miasto, chociaż pewno nie byłoby to miasto w rozumieniu naszej kultury.

 

VC: Jakie jest miejsce komunikacji wizualnej w przestrzeni publicznej?

 

AW: Komunikacja generalnie, a zwłaszcza komunikacja wizualna to podstawowy wymiar życia społecznego w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta – a w kontekście nowych mediów wydaje się to banalnie oczywiste.

 

VC: Czy w kontekście projektowania przestrzeni publicznych potrzebna jest zmiana sposobów myślenia o znaczeniu tych przestrzeni?

 

AW: Mam wrażenie, że ze wszystkich stron słychać wezwania do poszukiwania generalnych, zasadniczych zmian w wielu, może wszystkich, dziedzinach działalności człowieka. Taka potrzeba jest wyraźnie czytelna. Projektowanie jest formą refleksji filozoficznej i z natury rzeczy sprzyja poszukiwaniu nowych postaw, nowych znaczeń, nowych rozwiązań formalnych, funkcjonalnych etc. Spośród kilku programów badawczych, które realizujemy w Pracowni Interpretacji Przestrzeni na Wydz. Architektury UAP jeden z nich polega na „doświadczaniu przestrzeni” – jej społecznej, geograficznej, fizycznej – percepcji w globalnym kontekście. „Experience….” przestrzeni publicznych w miastach może być wartościową podstawą do „nowych form wypowiedzi projektowej” i tym samym „nowego” myślenia o przestrzeniach publicznych w mieście. ( Wielgosz. A – Summa Imaginare, Doświadczyć…./ Experience…, Wyd.UAP – 2011)

 

VC: A jak wygląda świadomość Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych krajów?

 

AW: Wydaje się, że ani my ani inne nacje nie wyróżniają się jakąś szczególną zdolnością albo niezdolnością w komunikacji wizualnej, formułowaniu potrzeby wartościowej przestrzeni publicznej – zwłaszcza w szerokim, współczesnym kontekście globalnym.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Targi drupa przeniesione!

Messe Düsseldorf odkłada na później wiodące międzynarodowe targi drupa i Interpack. Interpack odbędzie się teraz od 25 lutego do 3 marca 2021 roku, natomiast drupa zostanie przesunięta na 20 do 30 kwietnia 2021 roku.

Czyniąc to, Messe Düsseldorf stosuje się do zalecenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu, aby przy ocenie wystąpienia ryzyka podczas ważnych wydarzeń uwzględniać zasady Instytutu Roberta Kocha.

Reklama