Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Chaos reklamowy

Ostatnio temat ustawy krajobrazowej powrócił na „salony”. Powodem ku temu fakt, iż pięć lat temu na polskich ulicach zaczęły obowiązywać przepisy ustawy krajobrazowej, mającej na celu opanowanie chaosu reklamowego.  Do tej pory jednak nie określa ona jednoznacznych ograniczników funkcjonowania reklamy, ma natomiast negatywny wpływ na przedsiębiorców i inwestycje marketingowe. Odpowiednio opracowana i wdrożona koncepcja reklamy to nie tylko promowanie, ale również edukacja, nie wspominając o poczuciu dbałości o otaczający krajobraz. W trakcie prac nad ustawą zmieniono wiele rozwiązań i usunięto kluczowy artykuł odnoszący się do dominanty krajobrazowej. Działania mające zapewnić gwarancje prawdziwego porządku, szybko zamieniły się w walkę z reklamą. Powstało prawo oparte na zakazach i narzucające wyższe podatki dla ogółu społeczeństwa, posiadaczy nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Ostatecznie w wielu polskich miastach ustawa krajobrazowa jest niedopracowana pod względem prawnym, jak i logicznym. Wiele z nich nie uwzględnia nowoczesnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania nośników reklamy i informacji we współczesnej aglomeracji.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama