Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Polska w Sony Research Award

© Sony

Firma Sony rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji programu nagród badawczych „Sony Research Awards”. Program zapewnia finansowanie badań nad rozwojowymi i innowacyjnymi technologiami we współpracy z grupami badawczymi firmy Sony. Zgłoszenia mogą nadsyłać uniwersytety z USA, Kanady, Indii oraz 17 krajów europejskich, w tym od 2021 roku również z Polski.

W ramach programu przyznawane są dwie nagrody: Faculty Innovation Award i Focused Research Award. Obie koordynowane są przez centrum badawczo-rozwojowe Sony i mogą mieścić się w trzech kategoriach tematycznych: „Technologia informacyjna”, „Urządzenia i materiały” oraz „Nauki przyrodnicze”. Nagrody te stwarzają naukowcom nowe możliwości w zakresie przeprowadzania nowatorskich badań mających na celu wprowadzanie w życie przełomowych technologii.

W ramach nagrody Faculty Innovation Award kierownicy projektów otrzymują kwotę do 100 tysięcy dolarów na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia) na projekty, które w szerokim zakresie wpisują się w bieżące zainteresowania badawcze firmy Sony. Nagroda Focused Research Award zapewnia wsparcie w wysokości do 150 tysięcy dolarów na jeden rok (z możliwością przedłużenia) na prowadzenie badań bardziej skoncentrowanych na obszarach bezpośredniego zainteresowania firmy Sony. Wydziały akademickie mogą prowadzić nowe badania lub rozwijać i kontynuować już prowadzone dzięki ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem badawczym firmy. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 roku.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama