Zgodnie z planem

Data publikacji: marzec 2014

Skuteczność kampanii reklamowych, które są realizowane na wielkoformatowych telebimach LED w przestrzeni publicznej, pozostaje zagadką dla wielu potencjalnych klientów. W bieżącym numerze spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinien przebiegać etap planowania kampanii promocyjnej na wielkoformatowych nośnikach cyfrowych, aby była ona efektywna.

 

© LEDvision  

 

Planowanie kampanii na telebimach zawiera w sobie wiele uniwersalnych aspektów, ale nie powinniśmy nigdy zapominać o specyfice tych nośników reklamowych.

Jedną z podstawowych kwestii jest ocena nasycenia rynku, która zdeterminuje wymaganą intensywność kampanii. Specyfiką ekranów LED jest fakt, iż w dużej mierze skupiają one wiele firm z tych samych lub pokrewnych branż. Najlepszym przykładem mogą być tutaj agencje koncertowe, które bardzo chętnie korzystają z tego typu kanałów dotarcia. Duże natężenie spotów promujących koncerty jest dla reklamodawcy sygnałem, że musi on zwiększyć intensywność promocji swojego wydarzenia, tak aby stało się ono zauważalne w natłoku konkurencyjnych informacji. Kolejna ważna rzecz w planowaniu kampanii to wybór firmy, która ma ją zrealizować. Przede wszystkim należy wziąć tu pod uwagę renomę i referencje agencji oraz jakość jej telebimów, zarówno pod kątem jakości przekazu wizualnego, jak i bezawaryjności.

Następnie możemy przejść do określenia celu kampanii. Cele zasadniczo podzielić możemy na trzy grupy: wizerunkowy, produktowy oraz promocyjny. Kampania wizerunkowa to z reguły kampania o niekoniecznie wysokim natężeniu spotów reklamowych emitowanych przez długi czas. W tym przypadku zalecane jest skorzystanie z umiarkowanie wysokiej częstotliwości emisji (standardowe 8 lub 16 minut) oraz dłuższego czasu jej trwania (3-12 miesięcy). Kampania produktowa to kampania o średnim natężeniu spotów reklamowych. Jej zalecana częstotliwość to 4 minuty, a czas trwania – 1-3 miesięcy. I w końcu kampania promocyjna – o maksymalnym nasileniu spotów reklamowych w krótkim czasie. W tym przypadku wyświetlany spot powinien być emitowany z częstotliwością co 1-2 minuty, a czas trwania kampanii z reguły wynosi 1-2 tygodnie.

Mając określony cel planowanej kampanii, możemy przystąpić do kolejnego etapu – określenia grupy docelowej. Ta oczywiście może być bardzo różna w zależności od oferowanych przez nas produktów czy usług. Jeśli wiemy już, do kogo chcemy trafić ze swoim przekazem, pozostaje nam już tylko określić zasięg kampanii, decydując, czy ma być ona prowadzona w konkretnym mieście, regionie czy może w całym kraju. Jeżeli udało nam się przejść przez opisane powyżej etapy planowania, załatwienie ostatniej sprawy, czyli ustalenie budżetu, powinno być już dużo łatwiejsze. Najważniejszą zasadą powinna być tutaj realizacja wszystkich założonych celów na co najmniej zadowalającym poziomie. Innymi słowy, jeżeli założyliśmy, iż nasza kampania będzie miała charakter promocyjny, a w zakładanym przez nas budżecie brakuje środków na objęcie działaniami reklamowymi wystarczającej liczby nośników wyświetlających spoty reklamowe w dużej częstotliwości, wówczas należy zdecydowanie zmniejszyć liczbę nośników, nie rezygnując w żadnym wypadku z wysokiej częstotliwości wyświetlania. W przeciwnym razie będziemy mieć kampanię reklamową o szerokim zasięgu, która jednakże nie spełni zakładanych przez nas celów. Patrząc na to z drugiej strony – przy realizacji kampanii wizerunkowej powinniśmy maksymalnie zwiększać liczbę nośników, nawet kosztem częstotliwości emisji, gdyż intensywna powtarzalność spotów na niewielkiej liczbie ekranów nie spełni naszych oczekiwań.

Podsumowując, kampanie na telebimach należy zaplanować dokładnie i profesjonalnie, uwzględniają wszystkie powyższe aspekty. Tylko takie podejście pozwoli nam na skuteczne przeprowadzenie działań.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama