Zmiany u Avery Dennison

Firma Avery Dennison, producent etykiet samoprzylepnych i materiałów graficznych, sprzedała swoją działalność w zakresie arkuszy offsetowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej (EMENA) firmie Torraspapel, będącej spółką producenta wyrobów papierniczych Lecta. W ramach transakcji firma Lec­ta przejmie produkcję portoflio sa­mo­przy­lep­nych pa­pie­rów i fo­lii Fasson i Jac od Ave­ry Den­ni­son w EMENA, natomiast Lec­ta będzie je nadal pro­du­ko­wać na pod­sta­wie spe­cjal­nej umo­wy li­cen­cyj­nej, za­cho­wu­jąc do­stęp­no­ść produktów Fasson i Jac za po­śred­nic­twem ist­nie­jącej sie­ci dys­try­bu­to­rów.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama