Kalendarium

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

05-07.09.2023 · Warsaw Print Tech Expo, Nadarzyn

Zmiany u Avery Dennison

Firma Avery Dennison, producent etykiet samoprzylepnych i materiałów graficznych, sprzedała swoją działalność w zakresie arkuszy offsetowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Afryki Północnej (EMENA) firmie Torraspapel, będącej spółką producenta wyrobów papierniczych Lecta. W ramach transakcji firma Lec­ta przejmie produkcję portoflio sa­mo­przy­lep­nych pa­pie­rów i fo­lii Fasson i Jac od Ave­ry Den­ni­son w EMENA, natomiast Lec­ta będzie je nadal pro­du­ko­wać na pod­sta­wie spe­cjal­nej umo­wy li­cen­cyj­nej, za­cho­wu­jąc do­stęp­no­ść produktów Fasson i Jac za po­śred­nic­twem ist­nie­jącej sie­ci dys­try­bu­to­rów.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama