Kalendarium

17-18.09.2020 · Retail Summit, Warszawa

18-20.11.2020 · Fast Textile, Nadarzyn

24-26.11.2020 · InPrint, Milan

12-15.01.2021 · Heimtextil, Frankfurt

10-12.02.2021 · RemaDays, Nadarzyn

Pomagamy #sPRINTem

© LFP Industrial Solutions

Firma LFP Industrial Solutions uruchomiła program „Pomagamy #sPRINTem”, którego celem jest popularyzacja wśród pracowników - a od niedawna również klientów i partnerów -zdrowia, aktywności fizycznej, a także idei wspólnego spalania kalorii, a co najważniejsze pomagania dzieciom i młodzieży, w lepszym starcie w przyszłe, dorosłe życie. Tym samym firma przekazuje co miesiąc wsparcie finansowe dwunastu najmłodszym wychowankom Fundacji ESPA.

Fundacja ESPA jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, z siedzibą w Legnicy, która poprzez edukację chce kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie. Celami ESPA są między innymi: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ochrona i promocja zdrowia, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promocji nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Pierwotnie akcja była promowana wśród pracowników LFP Industrial Solutions. Ze względu na to, że to działanie odbiło się szerokim echem również wśród klientów i partnerów firmy, producent postanowił rozszerzyć jej zakres. Do pomocy można przystąpić w dowolnym momencie 2021 roku poprzez dołączenie do Grupy „Akcja pomagamy #sPRINTem”.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.lfp-industrial.pl/sprintem/.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Targi drupa przeniesione!

Messe Düsseldorf odkłada na później wiodące międzynarodowe targi drupa i Interpack. Interpack odbędzie się teraz od 25 lutego do 3 marca 2021 roku, natomiast drupa zostanie przesunięta na 20 do 30 kwietnia 2021 roku.

Czyniąc to, Messe Düsseldorf stosuje się do zalecenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu, aby przy ocenie wystąpienia ryzyka podczas ważnych wydarzeń uwzględniać zasady Instytutu Roberta Kocha.

Reklama