Kalendarium

17-18.09.2020 · Retail Summit, Warszawa

18-20.11.2020 · Fast Textile, Nadarzyn

24-26.11.2020 · InPrint, Milan

12-15.01.2021 · Heimtextil, Frankfurt

10-12.02.2021 · RemaDays, Nadarzyn

Ambaras pod wiatą

Data publikacji: Styczeń 2012

Tekst: Lech Kaczoń, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Miasto stołeczne Warszawa i jego Zarząd Transportu Miejskiego prowadzą od maja 2010 roku postępowanie koncesyjne „Przystanek Komunikacji Miejskiej”, które miało wyłonić partnera dla postawienia i eksploatacji na terenie Miasta blisko 1600 nowych wiat przystankowych, wyposażonych w witryny reklamowe. Postępowanie jest w toku, poważni przedstawiciele Miasta podają kolejne daty jego rozstrzygnięcia, a tu nagle pojawia się ogłoszenie o „Konkursie ofert na dzierżawę wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy”.

 

Skąd nagle taki konkurs? Ponieważ, jak podaje w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego: „umowa z poprzednim operatorem wygasła wraz z końcem ubiegło roku”. Sprawa nie byłaby kontrowersyjna, gdyby ów przetarg został ogłoszony jesienią 2011 roku, albo wcześniej. Takie postępowanie jest naruszeniem etyki biznesu i jego zasad. Konkurs przewiduje możliwość eksploatacji początkowo 477 wiat w okresie do końca 2014, a być może do końca 2015 roku. Liczba wiat ma się zmniejszać wraz z rozstrzygnięciem procesu koncesyjnego i przekazywaniem ich wybranemu koncesjonariuszowi, który będzie je wymieniać. Ponadto, zgodnie z warunkami przetargu, dzierżawca ma na własny koszt zamontować na 477 wiatach własne witryny reklamowe, ponieważ obecne nie są własnością Miasta i Zarządu Transportu Miejskiego. Witryny są potrzebne dla pozyskiwania przychodów z działalności reklamowej, które są niezbędne dla realizacji tej inwestycji oraz utrzymania wiat w należytym stanie technicznym, wnoszenia opłat za pobór energii elektrycznej, płacenia czynszu za dzierżawę do Miasta itd. Na dodatek, w okresie do końca lipca 2012 roku, obowiązywać będą ograniczenia dotyczące reklam umieszczanych na wiatach, w związku z zobowiązaniami Miasta wobec UEFA (chodzi o Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej). I, co najważniejsze, a może zaskakujące, ewentualny dzierżawca nie musi posiadać żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności reklamowej. Czas na przygotowanie ofert: tydzień! Nie ulega wątpliwości, że włodarze Miasta winni zarządzać naszą wspólną własnością. Ważne jest jednak, aby czynili to w interesie mieszkańców, przedsiębiorców oraz usługodawców, którzy tu żyją, pracują i płacą podatki. Tekst Lecha Kaczonia, a także wypowiedź Igora Krajnowa powstały przed rozstrzygnięciem konkursu; w przeciwieństwie do wypowiedzi – komentującego zwycięstwo – Marka Kuzaki.

 

ZDANIEM RZECZNIKA

 

Na temat „Konkursu ofert na dzierżawę wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy” rozmawialiśmy z Rzecznikiem Prasowym Zarządu Transportu Miejskiego – Igorem Krajnowem.

 

Visual Communication: Dlaczego ogłoszono tak krótki czas na przygotowanie ofert? Czy nie wpłynie to na jakoś projektów i ich wyceny?

 

Igor Krajnow: W naszej ocenie czas jest wystarczający, biorąc pod uwagę iż dzierżawca nie musi pozyskiwać dodatkowych zaświadczeń a praktycznie jedynie skalkulować ofertę.

 

V.C.: W jaki sposób konkurs wpisuje się w postulat spójnej koncepcji rozwoju infrastruktury miejskiej? (np. jeśli chodzi o działania już przeprowadzone od maja 2010 roku, jak działania koncesyjne).

 

I.K.: Działania koncesyjne, po podpisaniu umowy, będą rozciągnięte w okresie co najmniej 3 letnim. Obecnie znajdujące się na mieście czerwone wiaty będą eksploatowane częściowo co najmniej do roku 2015 więc wskazane jest ich wykorzystywanie do powierzchni reklamowych.

 

V.C.: Czy wolny dostęp do udziału w konkursie - również dla firm spoza branży - nie wpłynie ujemnie na realizację?

 

I.K.: W naszej opinii nie wpłynie.

 

V.C.: W jakiej relacji pozostaje ogłoszony konkurs do postępowania koncesyjnego „Przystanek Komunikacji Miejskiej”?

 

I.K.: PKM jest projektem znacznie bardziej rozbudowanym zarówno w zakresie ilości jak i zaangażowania podmiotów, dlatego jest projektem wieloletnim. Wiaty pojawiające się w ramach PKM będą „wygaszały” wiaty z dzierżawy, tzn. dzierżawca będzie je usuwał w momencie zgłoszenia przez koncesjobiorcę chęci ustawienia nowych wiat.

 

ZDANIEM ZWYCIĘZCY

 

Konkurs wygrała spółka Adpol należąca do AMS S.A. Zwycięstwo skomentował Marek Kuzaka, prezes AMS:

 

Z naszego punktu widzenia kluczowym zagadnieniem było zapewnienie ciągłości oferowania klientom pełnowartościowych kampanii z użyciem nośników citylight. Przedłużenie umowy z dotychczasowym operatorem wiat, firmą Adpol, wydawało nam się najprostszym i prawnie możliwym rozwiązaniem, w sytuacji zapowiadanego w najbliższym czasie rozstrzygnięcia tzw. dużego przetargu, czyli postępowania koncesyjnego na budowę i obsługę ponad 1500 wiat przystankowych w Warszawie. Miasto stało na stanowisku, że bez zorganizowania tzw. małego przetargu kontynuacja działalności reklamowej na wiatach jest niemożliwa. Przetarg taki został rozpisany, spółka Adpol do niego stanęła i jako najbardziej doświadczony operator wiat przystankowych w Polsce wygrała.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Targi drupa przeniesione!

Messe Düsseldorf odkłada na później wiodące międzynarodowe targi drupa i Interpack. Interpack odbędzie się teraz od 25 lutego do 3 marca 2021 roku, natomiast drupa zostanie przesunięta na 20 do 30 kwietnia 2021 roku.

Czyniąc to, Messe Düsseldorf stosuje się do zalecenia zespołu ds. zarządzania kryzysowego niemieckiego rządu, aby przy ocenie wystąpienia ryzyka podczas ważnych wydarzeń uwzględniać zasady Instytutu Roberta Kocha.

Reklama