Innowacyjne środowisko

Data publikacji: Maj 2012

Analiza specyfiki funkcjonowania przemysłu poligraficznego, generalnie oraz w korporacyjnych działach reprograficznych, jest warunkiem niezbędnym do obrania właściwej strategii rozwoju firmy. Mając na uwadze stale rosnące koszty druku, firma Canon stara się wspomóc organizacje i pokazać, jak sprawnie funkcjonująca jednostka CRD może usprawnić prowadzoną działalność i wygenerować wartość dodaną dla organizacji. Już niebawem, bo podczas targów drupa 2012, Canon przedstawi nowy program Essential Business Builder Mentoring Program, w ramach którego niezależni eksperci z branży będą wspierać firmy zajmujące się drukiem w osiąganiu ich celów.

 

Jak wynika z raportu opracowanego przez firmę Canon w 2009 roku, 90 proc. firm uważa druk za jeden z fundamentów funkcjonowania firmy i przydziela działom CRD budżety w wysokości ponad 2 proc. swoich obrotów, paradoksalnie jednak organizacje organizacje wciąż nie do końca zdają sobie sprawę z ich znaczenia. Tymczasem wewnętrzny druk cyfrowy jest wykorzystywany coraz częściej jako strategia dokonania pełnej automatyzacji obiegu roboczego oraz podniesienia poziomu obsługi klienta i efektywności pracy.

 

Niesłabnąca popularność druku

 

Według danych zgromadzonych przez Rochester Institute of Technology (RIT), znacząca większość organizacji określa druk jako „kluczowy” element dla funkcjonowania firmy. Co więcej, mimo wkroczenia w erę digitalizacji, wciąż znaczna część społeczeństwa preferuje korzystanie z papierowej wersji dokumentu. Biorąc pod uwagę fakt, że inne kanały cyfrowej komunikacji pozwalają na szybsze i elastyczniejsze dotarcie z przekazem, druk wciąż niezmiennie pełni podstawową rolę w czasie realizacji projektów o charakterze komunikacyjnym.


Cyfrowy druk kolorowy

 

Choć technologia monochromatyczna ma wciąż charakter dominujący, druk kolorowy zyskuje na znaczeniu ze względu na coraz częstsze użycie diagramów, wykresów i zdjęć, a ilość stron kolorowych produkowanych przez działy CRD jest obecnie równa ilości stron czarno-białych. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowego druku kolorowego możliwe jest uzyskanie jakości porównywalnej do tej oferowanej przez offset, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowo krótkich terminów realizacji zamówienia.

 

Web-to-Print

 

Badania przeprowadzane przez RIT wykazały, że w 2008 roku ponad 65 proc. plików przeznaczonych do druku dostarczono przez Sieć, co oznacza istotną zmianę w porównaniu z obiegiem papierowych dokumentów sprzed dekady. Usługi W2P stają się standardem i jednocześnie obowiązkową pozycją w ofercie najlepszych w swojej klasie działów CRD. Składanie plików cyfrowych online oraz możliwość śledzenia zleconych wydruków za pomocą interfejsu webowego zapewnia wydajniejszy obieg pracy maksymalizuje poziom satysfakcji klientów oraz oszczędność kosztów. Wiele działów CRD wdrożyło rozwiązania W2P, aby ograniczyć błędy w składaniu zamówień, a większość twierdzi, że rozwiązania te znacznie przekroczyły ich oczekiwania.

 

Rozwój nowych usług

 

Precyzyjne określenie potrzeb klienta jest kluczowym warunkiem odpowiedniego sprofilowania oferowanych produktów i usług. Operacje wykonywane w ramach korporacyjnych działów reprograficznych mogą wpłynąć na zarządzanie wiedzą tak, by wzmocnić zaangażowanie już na początkowym etapie procesu powstawania projektu, który ma następnie zostać skierowany do druku. Często osobom odpowiedzialnym za elementy, takie jak: wybór layoutu, kolorystyki i papieru, które przesyłają plik po zatwierdzeniu ostatecznej wersji, brakuje niezbędnej wiedzy w zakresie możliwości zmniejszenia kosztów druku cyfrowego. Sytuacja ta przemawia jednoznacznie za tworzeniem wewnętrznych jednostek reprograficznych. Cennym źródłem inspiracji w opracowywaniu nowych usług drukarskich, z pewnością bywają dostawcy urządzeń poligraficznych, którzy ze względu na bezcenną wiedzę o rynku i branży stanowią istotne źródło informacji podczas podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych.

 

Kompleksowa obsługa druku

 

Nowoczesny, intuicyjny druk cyfrowy wyznaczył nowe standardy w zakresie narzędzi, jakimi powinny dysponować efektywnie pracujące korporacyjne działy reprograficzne. Do grupy tej dołączył w ostatnim czasie tzw. preflighting – system automatycznego sprawdzania przesyłanych plików, który dokonuje szczegółowej weryfikacji zlecanych do druku projektów. Ponadto, powszechne wdrożenie cyfrowego przepływu pracy, obróbka pliku typu „in-line finishing” czy opcja dokonania specyfikacji papieru sprawiają, że CRD-y elastycznie i skutecznie mogą wspierać działalność nawet najdynamiczniej działającej organizacji. Dodatkowo, zwłaszcza dla firm zajmujących się produkcją materiałów dla kampanii marketingu bezpośredniego, idealnym rozwiązaniem przyspieszającym codzienny przepływ informacji jest oprogramowanie typu VDP, ułatwiające szybką i łatwą personalizację dowolnych elementów dokumentu.

 

Budowanie relacji

 

Poza zapleczem technicznych umiejętności, załoga każdego CRD powinna zapewnić stałe doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania działu, aby pomóc swoim klientom osiągać maksymalną wartość drukowanych materiałów komunikacyjnych. Personel powinien systematycznie informować już współpracujących, a także potencjalnych użytkowników o funkcjonalnościach wykorzystywanego sprzętu oraz dociekać, jakie są ich wymagania i oczekiwania, tak aby mieć szansę sprostać im w przyszłości. Skuteczną metodą jest wprowadzenie systemu raportowania odnośnie kluczowych czynników, przekładających się na wypracowywany poziom jakości, jak np. generowane koszty i oszczędności, terminowość wykonywania zadań oraz satysfakcja klienta.

 

Benchmarking

 

Dokonywanie systematycznych pomiarów efektywności działań przedsiębiorstwa i przeprowadzanie rzetelnych analiz porównawczych jest jednym ze sposobów, w jaki działy CRD mogą oszacować swoją wartość dla macierzystych firm. Proces ten, mimo że czasochłonny, pozwala pokazać i zaakcentować znaczenie wewnętrznej jednostki reprograficznej dla danej organizacji.

 

Druk przez duże „D”

 

Canon wraz z Océ w trosce o komfort pracy i sukcesy biznesowe klientów, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom nieustannie podnosi oferowaną jakość druku. Bogata oferta zaawansowanych, ale łatwych w obsłudze urządzeń umożliwia wykorzystanie zalet druku wielkoformatowego bezpośrednio w organizacji, pozwalając poczynić znaczące oszczędności. Urządzenia wielkoformatowe obsługujące bogatą gamę nośników umożliwiają tworzenie ekspozycji różnego rodzaju i zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, bez konieczności odwiedzania lokalnej drukarni, a oprogramowanie Canon PosterArtist umożliwi realizację twórczych pomysłów w kilku prostych krokach. Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży sprzedaży detalicznej, rekreacyjnej, medycznej, edukacyjnej lub w sektorze publicznym, nowoczesne wielkoformatowe rozwiązania, z pewnością sprostają wymaganiom tych, a także innych rynków. Ponadto, opracowany specjalnie przez Canon, Essential Business Builder Mentoring Program zapewnia wsparcie biznesowe, aby wzmocnić potencjał środowiska drukującego każdej organizacji. Aby jednak wdrożyć ww. strategie, działy CRD powinny kompleksowo przeszkolić personel, którego zadaniem powinno być nie tylko techniczne wsparcie, ale również bieżące koordynowanie komunikacji, tak aby stale zwiększać wartość oferowanych usług.

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Małe kroczki dla wspólnego dobra

Obecne czasy stają się coraz bardziej burzliwe i niespokojne. W takiej epoce także komunikacja wizualna staje w obliczu sytuacji, w której powinna za każdym razem od nowa przemyśliwać swoją rolę, by dążyć do ulepszenia świata. Zdaję sobie w pełni sprawę z naiwności tego postulatu, lecz mimo wszystko sądzę, że pozostaje on ważny, a może wręcz kluczowy. Z najnowszego numeru VISUAL COMMUNICATION, dowiecie się zatem między innymi....

Reklama