Kalendarium

10-12.01.2023 · Viscom, Düsseldorf

31.01-03.02.2023 · ISE, Barcelona

01-03.02.2023 · RemaDays, Nadarzyn

23-26.05.2023 · FESPA, Monachium

Raport Wpływu Kornit Digital. Zaangażowanie w długoterminową zmianę branży

© Kornit Digital

Opublikowany przez Kornit Digital raport opisuje kluczowe osiągnięcia 2021 roku w tym redukcję energii i odpadów, postępy w zakresie zaangażowania społecznego i różnorodności. Raport odzwierciedla podwójną rolę jaką odgrywa Kornit Digital na światowym rynku -  odpowiedzialnego uczestnika i lidera, który wspiera globalny przemysł mody i tekstyliów w zrównoważonej i etycznej przyszłości.

Kornit Digital podkreślił postępy w realizacji celów i zwiększeniu swojego zaangażowania w długoterminową strategię mającą na celu przekształcenie świata mody i tekstyliów w świat bardziej zrównoważony. Kompleksowa analiza szczegółowo przedstawia wyniki związane z działaniami na rzecz klimatu, gospodarką odpadami, zieloną chemią i różnorodnością w miejscu pracy, a także innymi obszarami zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego firmy.


Na rzecz klimatu

W ramach działania na rzecz klimatu i gospodarka odpadami Kornit Digital zredukował o około 16% intensywność emisji gazów cieplarnianych, o 39% zmniejszył intensywność odpadów niebezpiecznych i o 54% zredukował ilość odpadów innych niż niebezpieczne.


Zielona Chemia
Firma całkowicie wyeliminowała ostre toksycznie aminy.

 

Zaangażowanie społeczne

Swoje zaangażowanie społeczne Kornit Digital zrealizował poprzez zwiększoną ilość kobiet w zarządzaniu z 30% do 35%. Ponadto 88% pracowników firmy deklaruje, że czuje się szanowanych i może być autentycznych w pracy.

 

Strategia Wpływu Kornit Digital

Kierując się ambicją wywarcia pozytywnego wpływu na wszystkie obszary swojej działalności oraz w przemyśle odzieżowym i tekstylnym, Kornit w tym roku dostosował swoją Strategię Wpływu do bardziej ekspansywnych, długoterminowych celów i zadań. Obrana strategia odzwierciedla postrzeganie siebie zarówno jako lidera wzmacniającego pozycję branży modowej jak i jako odpowiedzialnego uczestnika odpowiedzialnego za proces zmian społecznych i środowiskowych. Holistyczna strategia uwzględnia obie role w ramach dwóch fundamentalnych filarów — „Enable the Change” i „Be the Change” — oraz obejmuje wskaźniki KPI zarówno społeczne, jak i środowiskowe, zaprojektowane z myślą o spełnianiu celów firmy i reagowaniu na potrzeby interesariuszy, a także branży i ekosystemu.


Enable the Change
Program Enable the Change wyjaśnia, w jaki sposób innowacyjna technologia Kornit umożliwia realizację zrównoważonej mody na żądanie, jednocześnie mając na celu ograniczenie i ostatecznie wyeliminowanie nadprodukcji i związanego z nią niebezpiecznego wpływu na środowisko. Rozwiązania firmy nie tylko zużywają mniej zasobów, ale także usuwają negatywne skutki w postaci ścieków i innych szkodliwych elementów w porównaniu z tradycyjnymi metodami drukowania. Przykładowe działanie zakłada wprowadzanie innowacji i budowanie bogatszego zastawu produktów i narzędzi, które ułatwią dalszą ekspansję produkcji na żądanie.

Be the Change
Podejście Be the Change uwzględnia listę postępów poczynionych w działalności biznesowej Kornit, a także przyszłych celów, w tym w odniesieniu do strategii zielonej chemii, wymiernych redukcji emisji energii, zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. W ramach działań Be the Change firma chce do 2025 roku osiągnąć pełny parytet wynagrodzeń ze względu na płeć, a do 2030 roku zmniejszyć intensywność emisji gazów cieplarnianych.

 

« poprzedni   |   następny » « wróć

Komentarz miesiąca

Komunikacja wizualna na wojnie i obok wojny

Wojna – niespodziewana i szokująca agresja Rosji na Ukrainę. Gdy próbuję nieco uspokoić głowę, staram się także stawiać pytania o rolę komunikacji wizualnej w tym trudnym czasie bombardowań i ostrzeliwań ukraińskich miast. Każda wojna wynajduje wszak własną komunikację, osobny wizualny język, znamienny tylko dla danego konfliktu. W tym wypadku to przede wszystkim owo tajemnicze i wieloznaczne „Z” na rosyjskich pojazdach bojowych, nazywane już dziś...

Reklama